Rada naukowa

 

 

  

prof. dr hab. Józef Kwaterko

 

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska

 

prof. dr hab. Jerzy Lis

 

prof. dr hab. Mirosław Loba

 

prof. dr hab. Ewa Łukaszyk

 

prof. Paweł Matyaszkiewicz

 

prof. dr hab. Janusz Pawlik